Екип

female-avatar
Албена Замфирова

Адвокат

 • Член на Софийска адвокатска колегия
 • Представител по индустриална собственост пред Патентно ведомство на Република България, както и пред международните организации за защита на индустриална собственост – ЕUIPO,
 • Специалист по вещно и търговско право.
female-avatar
Милена Николова

Адвокат

 • Член на Софийска адвокатска колегия
 • Специалист по облигационно и търговско право
 • Процесуално представителство по граждански и търговски дела.
male-avatar
Владимир Замфиров

Адвокат

 • Член на Софийска адвокатска колегия
 • Специалист по право на индустриална собственост
 • Специалист по облигационно и търговско право
 • Специалист по конкурентно право
 • Специалист в областта на приватизационни сделки
 • Процесуално представителство по граждански и търговски дела
male-avatar
Иван Добревски

Адвокат

 • Член на Софийска адвокатска колегия
 • Специалист по търговско право
 • Специалист по трудово право
 • Специалист по административно право и процес
 • Процесуално представителство по граждански и търговски дела.
female-avatar
Диана Попова

Адвокат

 • Член на Софийска адвокатска колегия
 • Специалист по търговско и облигационно право
 • Специалист по право на индустриалната собственост и представителство пред Патентно ведомство на Република България
 • Процесуално представителство по граждански и търговски дела